Vectra AI rozszerza wsparcie dla Amazon Security Lake

Profesjonaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo zyskują większe możliwości obrony dzięki dostępowi do technologii Attack Signal Intelligence opartej na sztucznej inteligencji. Jak ogłosiły Vectra AI i Amazon Web Services, usługa ​​Vectra Cloud Detection and Response współpracuje z Amazon Security Lake z (AWS).

Wsparcie Vectra AI, jako AWS Security Competency Partner dla Amazon Security Lake stanowi wiąże się z następującymi korzyściami dla organizacji:

  • Dostęp do opartej na sztucznej inteligencji technologii Security Signal Intelligence™ firmy Vectra, dla klientów na całym świecie korzystających z usługi Amazon Security Lake.
  • Uproszczenie natywnego wsparcia z platformy Vectra do Amazon Security Lake.
  • Konsolidacja źródeł danych w celu umożliwienia zespołom ds. bezpieczeństwa dostępu

Największym wyzwaniem, przed którym stoją dziś klienci, jest brak wystarczających informacji. Wraz z rosnącą skalą i intensywnością cyberataków klienci potrzebują najlepszych w swojej klasie rozwiązań ekosystemowych, które pozwalają uprościć procesy bezpieczeństwa i skoncentrować się na rzeczywistych zagrożeniach i rozszerzyć zasięg podglądu w globalnych sieciach. Cieszymy się, że możemy współpracować z AWS w celu sprostania tym wyzwaniom i dostarczenia rozwiązań, które w krótkim czasie przynoszą korzyści – powiedział Sachin Saranathan, dyrektor ds. chmury i sojuszy technologicznych w firmie Vectra.

Amazon Security Lake centralizuje dane bezpieczeństwa organizacji ze źródeł chmurowych i lokalnych w specjalnie zbudowanym jeziorze danych należącym do klienta. Vectra Security Findings w Amazon Security Lake pomoże klientom zoptymalizować zbieranie danych z dzienników bezpieczeństwa i uprości ich udostępnianie w celu rozwiązania różnych przypadków użycia dot. zabezpieczeń, takich jak wykrywanie zagrożeń, badanie i reagowanie na incydenty – powiedział Rod Wallace, dyrektor generalny Amazon Security Lake.

Amazon Security Lake automatycznie centralizuje dane dotyczące bezpieczeństwa organizacji ze źródeł chmurowych, lokalnych i niestandardowych zdefiniowanych przez klienta w specjalnie skonfigurowanym jeziorze danych przechowywanym na koncie klienta. Security Lake zmniejsza złożoność i koszty ponoszone przez klientów w zakresie zapewnienia dostępności danych pochodzących z różnych rozwiązań zabezpieczających w celu radzenia sobie z różnymi przypadków użycia w zakresie zabezpieczeń, takich jak wykrywanie zagrożeń, analiza ich źródeł i reagowanie na incydenty. Security Lake to jedno z wielu rozwiązań, które obsługuje Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), otwarty standard branżowy, ułatwiający normalizację i konsolidację danych dot. bezpieczeństwa z AWS i dziesiątek innych źródeł odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach.

Dzięki Security Lake klienci mogą korzystać z wybranych przez siebie rozwiązań zabezpieczających i analitycznych, aby przeszukiwać dane w miejscu ich przechowywania lub pobierać dane zgodne z OCSF w celu zbadania dalszych przypadków użycia. Security Lake pomaga klientom usprawnić przechowywanie danych z dzienników bezpieczeństwa poprzez optymalizację partycjonowania danych w celu poprawy wydajności i redukcji kosztów. Teraz analitycy i inżynierowie mogą łatwo tworzyć i wykorzystywać scentralizowane jezioro danych dot. bezpieczeństwa w celu poprawy ochrony aplikacji i danych. Dane zebrane przez Attack Signal Intelligence od Vectry – jedne z najprecyzyjniejszych dostępnych w branży – będą teraz dostępne w Amazon Security Lake.

Źródło: vectra.ai