Tech Data rozszerza wachlarz możliwości w zakresie świadczenia usług dzięki akwizycji ATTCo i jej spółki zależnej EKM

Platformy internetowe umożliwiają partnerom dostarczanie klientom w pełni zintegrowanej technologii jako usługi oraz zarządzanych usług drukowania

BARCELONA, Hiszpania – Tech Data, a TD SYNNEX (NYSE: SNX) company, ogłosiła akwizycję specjalistycznego dostawcy hostowanej platformy Advanced Technology Trading  (ATTCo) oraz jej spółki zależnej EKM Global Limited (EKM).

Transakcja rozszerza wachlarz możliwości Tech Data w zakresie oferowania swoim partnerom z ekosystemu IT innowacyjnej i elastycznej technologii jako usługi (TaaS) oraz zdalnej automatyzacji usług. Platforma internetowa ATTCo – w pełni zintegrowana z narzędziami e-commerce Tech Data i współpracująca z coraz większą liczbą uznanych partnerów finansowych – pozwala klientom końcowym na zarządzanie w pełni zautomatyzowanym, opłacalnym, łatwym w zarządzaniu, kompleksowym procesem obejmującym sprzęt, subskrypcje oprogramowania
i usługi. Z kolei rozwiązanie EKM umożliwia partnerom zdalne zarządzanie flotami urządzeń drukujących i obrazowania na dużą skalę w imieniu klientów będących ich klientami końcowymi.

Według ostatnich badań oczekuje się, że rynek jako usługa (as-a-service) wzrośnie z 50,3 mld USD w 2021 r. do 303,6 mld USD do 2026 r., przy CAGR wynoszącym 43,2%, przy czym wzrost ten będzie w znacznym stopniu napędzany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą się coraz bardziej przemieszczać w kierunku modelu opartego na subskrypcji w odniesieniu do zakupów IT, smartfonów i urządzeń peryferyjnych. Aby pomóc partnerom w zaadresowaniu tego obszaru wzrostu, Tech Data zbudowała kompleksowy portfel usług skupiający się na TaaS, zarządzaniu cyklem życia, zrównoważonym i zautomatyzowanym zarządzaniu usługami zdalnymi, wspierany inwestycjami we wzmocnienie zespołu w całym regionie europejskim i dodatkowymi ukierunkowanymi akwizycjami, takimi jak Finance Technology, ogłoszoną na początku tego roku.

Roman Rudolf, vice president, strategy and services Endpoint Solutions, Europe w Tech Data, powiedział: „Ta akwizycja jest kolejnym dowodem na zaangażowanie Tech Data w inwestycje w rozwój możliwości cyfrowych, które przyczyniają się do zwiększenia elastyczności i stymulują wzrost ekosystemu IT. Platformy ATTCo i EKM pozwalają naszym partnerom na zajęcie czołowych pozycji na szybko rozwijających się rynkach XaaS i zarządzanych usług drukowania. Bazujące na solidnej technologii spotykają się z doskonałym odbiorem ze strony klientów, pozwalając uporać się ze złożonością i skrócić czas wprowadzania na rynek rozwiązań opartych na usługach. Z niecierpliwością czekamy na powitanie zespołu ATTCo i EKM w Tech Data oraz na przyspieszenie adaptacji ich platform”.