Rozliczenie roczne PIT 2023 – sposoby składania deklaracji

Rozliczenie PIT 2023 możemy wykonać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest aktem prawnym obowiązującym od 1991 roku, ale z uwzględnieniem zmian, które są wprowadzane w kolejnych latach. 

Rozliczenie PIT 2022/2023

PIT 2023 dotyczy przychodów uzyskanych w minionym roku, czyli jest to rozliczenie roczne 2022. Należy więc uwzględnić przepisy obowiązujące  do rozliczenia podatku 2022. Ustawa o PIT 2022 zawiera nowelizacje, które zostały wprowadzone do zasad rozliczania podatku dochodowego w minionym roku. Jest ich wiele. 

Co to jest PIT 2023? Tak nazywane są deklaracje składane przez osoby fizyczne, a dotyczące rozliczenia przychodów uzyskanych w minionym roku podatkowym (w Polsce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) i obliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok.. Skrót PIT pochodzi od angielskiej nazwy  Personal Income Tax.

Zmiana PIT w roku może być na tyle skomplikowana, że trudno  będzie samodzielnie wykonać rozliczenie roczne 2022. Jak rozliczyć PIT 2023?Jeśli nie chcemy zagłębiać się w gąszcz skomplikowanych przepisów możemy rozliczenie podatku 2022 sporządzić z pomocą programu do rozliczania PIT. Dobry program internetowy uwzględnia zmiany PIT, pomaga wybrać i wypełnić właściwą deklarację wraz z wymaganymi załącznikami, dokonać właściwych odliczeń i wysłać elektronicznie do organu skarbowego. Przesłanie zeznania przez internet potwierdzone zostanie UPO – Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

Terminy zeznań podatkowych

Jeśli już zdecydowaliśmy jak rozliczyć PIT 2023, to musimy złożyć zeznanie podatkowe w odpowiednim terminie w roku następującym po roku podatkowym.Terminy składania deklaracji podatkowych określone są w ustawie o PIT. 

Od kiedy można składać PIT 2023? Terminy są podane na poszczególnych  formularzach podatkowych. W roku 2023 rozliczenie roczne 2022 składamy od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Inny termin, bo 28 lutego obowiązuje tylko przy składaniu deklaracji PIT-16A (zmiana PIT – w poprzednich latach trzeba było złożyć do 31 stycznia).

Uwaga: Zmiana PIT-28 dotycząca terminu składania zeznania przewiduje, że po raz pierwszy w tym roku ryczałtowcy rozliczenie podatku 2022 na formularzu PIT-28 mogą złożyć do 2 maja 2023 . W poprzednich latach ryczałtowców obowiązywał termin do końca lutego.

Twój e PIT 2023

Należy tu wspomnieć o usłudze Twój e-PIT, która jest oferowana przez Administrację Skarbową. Usługa jest dostępna od 15 lutego 2023. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy uzyskują przychody za pośrednictwem płatników. Administracja Skarbowa udostępnia wstępnie przygotowane zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 na podstawie informacji PIT-11, PIT 40A/11A, i PIT-8C przesłanych przez płatników. Podatnik może nanieść zmiany do tych deklaracji, np wpisać darowizny, 1,5% dla OPP, odliczyć przysługujące ulgi i preferencje podatkowe. Jeśli nie dokona żadnych zmian wstępny PIT zostanie automatycznie zaakceptowany przez urząd skarbowy w terminie 2 maja 2023 r.