Zamki do drzwi – jak wybrać odpowiedni model?

Odpowiednie zabezpieczenie domu lub mieszkania jest niezwykle istotne dla zapewnienia ochrony naszego majątku. Od wieków służą temu zamki do drzwi o rozmaitej konstrukcji.

Zamki do drzwi – podstawowe informacje

W czasach współczesnych najczęściej spotykana jest sytuacja, w której kupujemy całe drzwi, wraz z zamontowanymi fabrycznie zamkami. Ma to swoje oczywiste zalety – możliwe jest przykładowo szybkie wykonanie instalacji tych elementów stolarki. Niekiedy jednak zdarza się moment, w którym chcemy skorzystać z innego typu zamków do drzwi. Może również wystąpić konieczność ich wymiany w wyniku awarii lub zużycia, związanego z normalną eksploatacją; niezbędne jest wówczas nabycie ich w wyspecjalizowanym sklepie oraz montaż.

W wielu wypadkach stosowane są zamki do drzwi, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa. Ich instalacja może też wpływać na przykład na wysokość składek ubezpieczeniowych, jeżeli właściciel nieruchomości wykupił polisę, zabezpieczającą przed skutkami kradzieży z włamaniem. W przypadku zakupu lub wymiany zamka warto zastanowić się nad typem tego urządzenia, które chcemy zainstalować w naszych drzwiach.

Podstawowe typy zamków do drzwi

Najczęściej spotyka się dwa rodzaje zamków do drzwi: zewnętrzne i wpustowe. Zasadniczą różnicę pomiędzy nimi stanowi konstrukcja, zapewniająca również różne walory użytkowe.

Zewnętrzne zamki do drzwi są stosunkowo łatwe w montażu, a przez to niezwykle popularne. Ich zaletą jest również to, że nie wymagają stosowania dodatkowego klucza. W wielu wypadkach upraszcza to życie właścicielowi i mieszkańcom domu lub mieszkania.

Zamki do drzwi wpuszczane są w całości skryte w tym typie stolarki otworowej. Zwiększa to znacznie bezpieczeństwo ich stosowania, ograniczone jest bowiem prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanizmu lub jego sforsowania. W handlu dostępne są modele, których estetyka dopasowana jest zarówno do rozwiązań tradycyjnych, jak i nowoczesnych.

Specyficznym typem sprzętu tego typu są elektroniczne zamki do drzwi. Najczęściej wykorzystują one zaawansowane rozwiązania technologiczne, dzięki którym możliwe jest używanie kodów dostępu zamiast klucza. Ich zastosowania są bardzo różne – w wielu wypadkach używa się ich w przedsiębiorstwach, gdzie umożliwiają prostą kontrolę osób wchodzących i wychodzących z danego pomieszczenia. Nie ma jednak przeciwwskazań do ich zastosowania w gospodarstwie domowym – brak wówczas konieczności posiadania kluczy przez domowników. Jest to postrzegane przez wiele osób jako zaleta rozwiązania tego typu.