Wycena przedsiębiorstwa – na czym to polega?

Kto może przygotować wycenę przedsiębiorstwa

Prowadzenie własnej działalności to ciągłe wyzwanie. Jako właściciel firmy możesz mieć różne pomysły na swój biznes. Być może przyjdzie też taki moment, że postanowisz dowiedzieć się, ile tak naprawdę jest warta Twoja firma. Odpowiedź na to pytanie przyniesie rzetelnie opracowana wycena. Jak ją przygotować, kto powinien to zrobić i kiedy warto zdecydować się na wycenę przedsiębiorstwa? Dowiedzmy się więcej!

Wycena przedsiębiorstwa, czyli co?

Zagadnienie, które jest tematem tego artykułu, można zdefiniować jako proces, którego celem jest określenie wartości pieniężnej danej firmy przy wykorzystaniu określonych metod. Na wycenę przedsiębiorstwa możesz zdecydować się z różnych powodów. Bardzo ważne jest określenie celu wyceny, ponieważ wiąże się to z doborem odpowiedniej metody. Być może rozważasz sprzedaż swojej firmy i chcesz dowiedzieć się, jaką cenę powinieneś przedstawić potencjalnym zainteresowanym. Innym przykładem może być chęć sprzedaży udziałów w firmie. A może dobrym rozwiązaniem dla Twojej działalności byłoby znalezienie inwestora? Wtedy również wartość przedsiębiorstwa dla drugiej strony będzie cenną informacją. Wycenę przedsiębiorstwa mogą zechcieć poznać także banki, gdy postanowisz ubiegać się o kredyt dla swojej firmy. Jak widać powodów może być kilka i każdy wynika z różnych zdarzeń, jakie mają miejsce w Twoim biznesie.

Kto może przygotować wycenę przedsiębiorstwa?

Ciekawostką jest to, że w naszym kraju proces wyceny przedsiębiorstwa nie jest regulowany prawnie. Oznacza to, że nie dysponujemy przepisami prawa, które określałyby jak dokonywać wyceny firmy. Z tego samego powodu nie do końca wiadomo też, jakie podmioty mogą to robić. Wskazówką do przeprowadzenia wyceny może być dokument stworzony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw). Komu zatem powierzyć wycenę przedsiębiorstwa? Odpowiedź brzmi… osobie lub firmie z doświadczeniem. Mogą to być rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, ale także inni specjaliści, którzy już wcześniej realizowali wyceny w ramach konkretnej branży.

Metody stosowane w wycenie przedsiębiorstwa

W kwestii wyceny przedsiębiorstwa kluczowe jest dobranie odpowiedniej metody. Każda metoda charakteryzuje się tym, że wymaga innych danych i informacji. Wśród tych najbardziej popularnych wyróżniamy następujące podejścia:

dochodowe

W przypadku tej metody należy skupić się na dokładnej analizie źródeł dochodów przedsiębiorstwa, uwzględniając również te, które firma może być w stanie zdobyć w przyszłości. Oszacowanie przyszłych dochodów firmy to trudne wyzwanie. Ważne jest to, z jakich danych korzystasz, przygotowując tego rodzaju wycenę. Powinny być rzetelne, uwzględniające sytuację danego przedsiębiorstwa, ale również trendy panujące na rynku.

majątkowe

Jak sama nazwa wskazuje, podejście majątkowe opiera się na wycenie zasobów majątkowych danej firmy. Wycena majątkowa to wartość posiadanych aktywów, od których należy odjąć zobowiązania (np. kredyty). Przy tym podejściu pomija się takie wartości składowe firmy jak doświadczenie, know how, itp.

porównawcze

Gdy chcesz sprawdzić, jak kształtuje się wartość przedsiębiorstwa na tle innych podmiotów z tego samego sektora rynku, wówczas warto sięgnąć po metodę porównawczą. Bazuje ona na wybraniu kilku firm, które upubliczniają swoje dane finansowe i zestawieniu ich z Twoim przedsiębiorstwem.

ITNEWS - NOWE TECHNOLOGIE
wróć na stronę główną