Vectra AI wprowadza globalne zarządzane usługi wykrywania i reagowania (MDR)

Nowa usługa Vectra MDR (managed detection and response – MDR) zapewnia wsparcie ekspertów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w trybie 24/7/365, w wykrywaniu, badaniu i reagowaniu na zagrożenia. Dzięki niemu, zespoły SOC klientów mogą skutecznie przeciwdziałać najbardziej zaawansowanym zagrożeniom. 

Analitycy Vectra MDR i analitycy bezpieczeństwa po stronie klienta współpracują w ramach platformy Vectra Threat Detection and Response w celu śledzenia, wykrywania zagrożeń, ustalania priorytetów oraz badania i reagowania na trwające ataki. Niezależnie od tego, czy klienci zdecydują się na rozszerzenie lub outsourcing swoich operacji bezpieczeństwa, model współodpowiedzialności firmy Vectra zapewnia stałą komunikację i współpracę między analitykami Vectra MDR i analitykami klienta.

Vectra MDR wykorzystuje opartą na sztucznej inteligencji technologię Attack Signal IntelligenceTM, pozwalającą zautomatyzować proces wykrywania zagrożeń, selekcji i ustalania priorytetów, zmniejszając w ten sposób szum informacyjny, liczbę fałszywych alarmów i niwelując problem wypalenia analityków w zespołach SOC. Dzięki usługom opartym na technologii Attack Signal Intelligence zespoły ds. bezpieczeństwa klientów mają pełny wgląd i kontekst tego, jak atak postępuje w całym łańcuchu cyber kill chain – co ostatecznie powstrzymuje je przed przeobrażeniem się w naruszenia.

– Wraz ze wzrostem skali i wyrafinowania cyberzagrożeń zespoły ds. bezpieczeństwa są obciążone przytłaczającym szumem alertów i niewystarczającymi sygnałami dotyczącymi prawdziwych zagrożeń, próbując jednocześnie bronić rozszerzających się powierzchni ataków w chmurze hybrydowej – powiedział Kevin Kennedy, wiceprezes ds. produktów w Vectra AI. 

– Vectra MDR zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa zasoby, których potrzebują do powstrzymywania ataków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu, niezależnie od tego, czy potrzebują tylko wiedzy analityka bezpieczeństwa, który pozwoli im wzmocnić własne zespoły ds. operacji bezpieczeństwa, czy też chcą całkowicie przenieść te funkcje na zewnątrz. Vectra MDR wraz z Attack Signal Intelligence zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa zarówno informacje o zagrożeniu potrzebny do powstrzymania ataków, jak i zasoby i wiedzę niezbędną do wyprzedzenia ataków w dzisiejszych centrach operacji bezpieczeństwa – zaznaczył.

Usługi Vectra MDR wspierają zespoły bezpieczeństwa w następujących obszarach:

Ludzka inteligencja, która nie śpi

Całodobowa usługa „eyes-on-glass” z ekspertyzą w zakresie chmury, analizą zagrożeń i przygotowaniem zgodnych z najlepszymi praktykami zasad działania do proaktywnego wykrywania, ustalania priorytetów, badania i powstrzymywania ataków.

Rozbudowa zespołu ds. bezpieczeństwa

Vectra MDR to sposób na rozbudowę zespołów bezpieczeństwa, który dodaje do Twojego zespołu analityków dysponujących wiedzą zdobytą w setkach środowisk klientów. Weź udział w cyklicznych spotkaniach, podczas których nasi eksperci ds. bezpieczeństwa omawiają specyficzne dla danego klienta problemy oraz globalne trendy, stan bezpieczeństwa i wydarzenia w sieci.  

Optymalizacja platformy Vectra

Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk w zakresie integracji Vectry z istniejącymi przepływami pracy i procesami przy jednoczesnym zapewnieniu, że wdrożenia odbywają się gładko i umożliwiają gromadzenie właściwych danych w celu zapewnienia wymaganego podglądu infrastruktury.

Źródło: vectra.ai