Szkolenia Design Thinking – dlaczego warto z nich skorzystać?

Design Thinking to – w bardzo dużym uproszczeniu – proces, którego celem jest stworzenie nowej usługi lub produktu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego. Dzięki odbyciu szkolenia Design Thinking będziemy w stanie pokierować zespołem projektowym w taki sposób, aby wyżej wspomniany proces nie przerodził się w chaotyczną burzę mózgów.

Szkolenie Design Thinking – metoda eliminacji chaosu ze zbiorowego procesu twórczego

Myślenie kreatywne jest fantastycznym sposobem na znajdowanie rozwiązań problemów, które początkowo wydają się być nierozwiązywalne. Jest to jednak metoda, która wymaga zachowania niemałej dyscypliny intelektualnej, szczególnie w sytuacji, gdy stosowana jest w podejściu Design Thinking.

Dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny – nadmiar niczym nieograniczonej kreatywności może w końcu doprowadzić do powstania chaosu. Jeżeli od początku nie wyznaczymy ram intelektualnych, wewnątrz których będziemy się poruszać, nasze szanse na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania danego problemu znacznie maleją.

Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń jest konieczne również dlatego, że Design Thinking jest metodą stosowaną głównie do wyszukiwania niestandardowych rozwiązań. Jeżeli mamy niewielką liczbę danych wejściowych lub nie jesteśmy pewni ostatecznego kształtu poszukiwanego rozwiązania, przyjęcie określonych ram intelektualnych jest znacznym ułatwieniem w prowadzeniu prac projektowych. I właśnie odbycie szkolenia Design Thinking daje nam wiedzę oraz odpowiednie instrumenty do tego, aby zostać skutecznym moderatorem procesu twórczego projektowania.

Design Thinking – podstawowe zasady

Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym zasadom, które powinny zostać wzięte pod uwagę, gdy decydujemy się na wykorzystanie Design Thinking w zarządzaniu projektem.

  • Potrzeby użytkowników są na pierwszym planie. Aby dobrze je zdefiniować, a następnie znaleźć optymalne rozwiązanie, zespół zajmujący się projektem powinien być zbudowany ze specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu problem może zostać ujęty z odmiennych, niekiedy przeciwstawnych punktów widzenia.
  • Znalezienie rozwiązania jest poprzedzone eksperymentowaniem i tworzeniem szkiców, rysunków, storyboardów, makiet itp. Namacalne dowody postępów prac są koniecznością w Design Thinking. Zespół musi widzieć, że prace projektowe przynoszą realny rezultat. Projekt czy też plan prac można oczywiście zmieniać, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba.
  • Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, efekty prac w postaci prototypów powinny zostać przetestowane w środowisku użytkownika.

W jakich procesach można stosować Design Thinking?

Design Thinking jest stosowany przede wszystkim do tego, aby stworzyć nowe produkty lub usługi, ewentualnie usprawnić już istniejące. W bardziej szczegółowym ujęciu metoda ta może zostać użyta również do innych celów, takich jak:

  • Szeroko rozumiane polepszenie struktur firmy, np. poprawa warunków pracy, zwiększenie innowacyjności, poprawienie funkcjonowania poszczególnych działów w firmie i usprawnienie komunikacji pomiędzy nimi itp.
  • Tworzenie interesujących szkoleń – dla pracowników, kontrahentów czy klientów.
  • Tworzenie nowych modeli i strategii biznesowych w firmie.
  • Poprawienie komunikacji pomiędzy firmą a światem zewnętrznym.

Innymi słowy wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba skorzystania z twórczego projektowania, Design Thinking sprawdza się wyśmienicie.

Dlatego jeżeli chcesz zwiększyć swoje umiejętności dotyczące kreatywnego i skutecznego rozwiązywania problemów, szkolenie Design Thinking jest doskonałym wyborem. Znajdziesz je w ofercie Inprogress.