System MES: monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

system MES screen

System MES umożliwia skuteczne monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, rejestrując i raportując każdy raport z planu wykonawczego. Pozwala na automatyczne przekazywanie kluczowych informacji pomiędzy uczestnikami procesu produkcyjnego, koordynując pracę operatorów, planistów i nadzorców. Oprogramowanie MES pozwala na pełną kontrolę działu zarządzania, w tym planów i przedstawicieli zleceń, monitorowanie ich realizacji, zarządzanie wyposażeniem i częściami zamiennymi.

Spis treści:

 1. Informacje dostarczane przez system MES
 2. Jakie funkcje spełnia system MES?
 3. Przynosi zarówno korzyści krótkoterminowe, jak i długoterminowe
 4. Dzięki pracy systemu możliwe jest otrzymywanie natychmiastowej informacji zwrotnej
 5. System MES: Wdrożenia oprogramowania
 6. Do monitorowania warunków produkcji, planowania i eliminowania błędów

Informacje dostarczane przez system MES

Historia zdarzeń i aktualny stan maszyny, umożliwiają podjęcie działań zapobiegających przerwom w najlepszym momencie. W zakresie kontroli jakości możliwości MES obejmują kontrolę jakości produkcji (Statistical Process Control – SPC), kontrola produkcji z MES monitorowanie wydajności maszyn, definiowanie list kontrolnych i procedur pobierania próbek do badań. System pokazuje aktualny poziom jakości osiągnięty w różnych zakładach przemysłowych. W przypadku przekroczenia zadanej wartości program może automatycznie zatrzymać maszynę. System MES jest skutecznym narzędziem optymalizacji procesów produkcyjnych. Na podstawie listy materiałowej (BOM) i raportów operacyjnych umożliwia dostosowanie surowców do rzeczywistych potrzeb. Oprogramowanie umożliwia rejestrację i śledzenie procesu powstawania komponentów i wyrobów gotowych w miejscu produkcji. W ten sposób firma jest w stanie utrzymać odpowiedni zapas produkcji w toku.

Jakie funkcje spełnia system MES?

 • Bezpośrednie monitorowanie i podglądanie bieżącej produkcji,
 • Rzeczywista koncentracja na wydajności maszyn i ludzi,
 • Monitorowanie przestojów (planowanych i nieplanowanych): zapis przyczyn, czasu
 • Ustalenie polityki produkcyjnej i kontrola poziomu wykonania i wydajności,
 • Rozwój produktu: materiały, półprodukty, wyroby gotowe,
 • Zestawienie informacji o wadach i jakości produkowanych części,
 • Zbieranie danych z systemów technicznych,
 • Możliwość wymiany danych z kierownikami i nowymi systemami,
 • Szybka informacja o przestojach występujących podczas produkcji,
 • Automatyczne generowanie raportów, Szczegółowa analiza zebranych informacji,
 • Zestawienie i podział kosztów pośrednich i bezpośrednich produkcji,
 • Planowanie przeglądów

Przynosi zarówno korzyści krótkoterminowe, jak i długoterminowe

Wdrożenie tego procesu jest częścią szerszej zmiany realizowanej w duchu Lean lub Kaizen, rezultaty mogą być dramatyczne. Jedną z pierwszych wymienianych rzeczy i pozytywnych efektów, które widać w krótkim czasie, czyli na koniec 12 miesięcy, jest eliminacja marnotrawstwa oraz poprawa wydajności i jakości produkcji. Zmniejsza się ilość nieplanowanych przestojów, a dane wyjściowe są dostępne na pierwszy rzut oka. Nowe kontrakty zdobyte dzięki uwolnieniu mocy produkcyjnych, lepsza obsługa klienta czy szybsze dostawy nowych produktów to realne korzyści odnotowane przez firmę produkcyjną w ciągu pierwszych 2 lat od wdrożenia zaawansowanego systemu zarządzania produkcją.

Dzięki pracy systemu możliwe jest otrzymywanie natychmiastowej informacji zwrotnej

O poziomie realizacji produkcji zawsze podejmowane są właściwe decyzje i reagowanie na negatywne momenty, które występują w trakcie procesu produkcyjnego. Dane generowane przez program produkcyjny MES pozwalają na analizę kluczowych wskaźników wydajności produkcji oraz prawdziwy obraz wykorzystania mocy produkcyjnych.

Wdrożenie systemu MES niesie ze sobą wiele korzyści, jednak w procesie tym nie należy pomijać wyzwań procesowych.

System MES: Wdrożenia oprogramowania

Organizacja ocenia wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, aby określić, czy system MES może rzeczywiście dodać wartość do biznesu. Sprawdza czy nie ma problemów z konkretnymi procesami produkcyjnymi, słabej wydajności w tym samym czasie lub braku wiedzy o niskiej wydajności. Jeśli biznes zidentyfikuje problemy i wyznaczy cele, które można osiągnąć za pomocą systemu MES, to już połowa sukcesu. Kolejnym krokiem jest wybór pomiędzy wdrożeniem oprogramowania MES samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli w organizacji nie ma ekspertów, którzy udźwigną ciężar wdrożenia, można skorzystać z usług firmy outsourcingowej, która wdraża narzędzie i łączy je ze swoją dotychczasową pracą i firmą. Wdrożenie systemu MES nie może odbyć się bez informacji i szkoleń, które uświadamiają użytkownikom cechy sprzętu i jakie funkcje systemów MES są przydatne.

Na poziomie produkcji użytkownikami systemu są pracownicy produkcyjni, czyli osoby odpowiedzialne za rejestrację części, rozpoczęcie zlecenia, rejestrację czasu informacji o zatrzymaniu.

Na poziomie operacyjnym pracownikiem będzie kierownik produkcji, przełożony, kierownik zmiany lub kierownik linii. Będą oni potrzebowali szerokiego oglądu tematu – pokazania wielu rzeczy – np. wielu stanowisk pracy, które będą porównywać ze sobą, sprawdzać ich poprawną pracę i zarządzać nimi, np. decydować o przeniesieniu procesu z jednej lokalizacji do drugiej lub zmianie zamawianej ilości, jeśli dana lokalizacja jest niedostępna od dłuższego czasu lub pracuje z niską wydajnością.

Będą oni wykorzystywać system MES do reagowania i wyciągania wniosków z tych sytuacji, np. poprzez pomiar wskaźników związanych z wydajnością (np. OEE), analizę trendu strat akwizycyjnych lub pomiar wskaźnika rotacji (UTR), np. czasu pomiędzy awariami lub czasu potrzebnego na naprawę maszyny. Z kolei na poziomie zarządzania kierownik produkcji, menedżer lub dyrektor będą potrzebowali raportów, analiz i monitoringu w perspektywie długoterminowej. Będą szukać odpowiedzi na takie pytania, jak: jaka jest ogólna wydajność przedsiębiorstwa, ile zamówień jest realizowanych na czas, jaki jest zwyczajowy poziom reklamacji i czy istnieje tendencja do umierania.

Do monitorowania warunków produkcji, planowania i eliminowania błędów 

Poza firmą produkcyjną bardzo ważny jest tzw. Digital Twin, który można podłączyć do systemu MES nowej generacji. Digital twin to cyfrowa reprezentacja fizycznego dobra. Podłączony do fizycznych produktów, łącząc dane z istniejących urządzeń, daje możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania produktów lub urządzeń w świecie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest powtarzanie pracy urządzenia w różnych warunkach i przewidywanie jego zachowania. Większość cyfrowych bliźniaków jest wykorzystywana przede wszystkim w pracach produkcyjnych i konserwacyjnych, ale obecnie coraz częściej są one stosowane w produkcji. Na przykład technicy mogą wykorzystać cyfrowego bliźniaka do sprawdzenia, czy proponowane rozwiązanie działa na urządzeniu przed jego użyciem. System MES nowej generacji to rozwiązanie, które tłumaczy dane z cyfrowego bliźniaka i przekształca je w informacje możliwe do wykorzystania w działaniu, które można wykorzystać do podejmowania strategicznych decyzji.