Sprawa sądowa o podział majątku po rozwodzie i po spadkodawcy

Śmierć bliskiej osoby czy rozwód to bez wątpienia wydarzenia traumatyczne i trudne. Jednocześnie, trzeba pamiętać nie tylko o emocjonalnym aspekcie związanym z takimi sytuacjami. Rozwód czy śmierć babci/dziadka/rodzica etc. to także zdarzenia, które budzą poważne konsekwencje na gruncie majątkowym i prawnym. Nierzadko zdarza się, że postępowaniu rozwodowemu czy spadkowemu towarzyszy wieloletnia batalia sądowa. Aby nie zagubić się w gąszczu przepisów, warto skorzystać z merytorycznej pomocy doświadczonego prawnika.

Adwokat Iwo Klisz wyjaśnia, dlaczego podział majątku w ramach rozwodu to skomplikowany proces

Jak twierdzi adwokat Iwo Klisz, autor eksperckiego bloga prawnego zachowek.biz.pl oraz rozwod-i-podzial-majatku.pl, sprawy o podział majątku są skomplikowane i czasochłonne szczególnie w przypadku postępowania rozwodowego. Zasadniczo, podział majątku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

  • polubownie, tzn. poprzez zawarcie umowy o podział majątku wspólnego między rozwodzącymi się małżonkami,
  • w efekcie orzeczenia sądu – jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia w tej kwestii.

Czasem można spotkać się z opinią, że rozwód oraz podział majątku następują w efekcie jednego postępowania. Tymczasem sytuacja wygląda inaczej, a podział majątku może nastąpić jeszcze przed orzeczeniem przez sąd, w trakcie postępowania rozwodowego albo już po jego zakończeniu (praktyka pokazuje, że to właśnie ten ostatni wariant występuje stosunkowo najczęściej). Niejednokrotnie zdarza się, że ostateczny podział majątku ma miejsce nawet kilka lat po rozwodzie małżonków.

Jak wygląda podział majątku małżonków na drodze sądowej?

Sprawy tego typu odbywają się w sądzie właściwym miejscowo dla adresu zamieszkania małżonków. To właśnie w sądzie należy – wraz z pozwem rozwodowym – złożyć wniosek o podział majątku. Czasem zdarza się, że podział majątku zostaje dokonany w ciągu zaledwie jednej rozprawy, aczkolwiek w przypadku bardziej skomplikowanych stosunków majątkowych całe postępowanie będzie trwało znacznie dłużej.

Sąd musi ustalić w trakcie postępowania takie kwestie jak przede wszystkim sposób podziału następujących elementów majątku wspólnego małżonków:

  • mieszkanie,
  • grunty rolne,
  • rzeczy ruchome (samochody, maszyny rolnicze),
  • dochody zgromadzone (np. w formie konta oszczędnościowego, lokaty lub pracowniczego funduszu emerytalnego) w trakcie małżeństwa,
  • środki zarobione przez małżonków w trakcie trwania pożycia małżeńskiego. Do grupy tej zalicza się na przykład: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy zyski osiągane w ramach działalności gospodarczej,

Postępowanie w sprawie podziału majątku może – w zależności od indywidualnej sytuacji – zakończyć się ustaleniem przez sąd równych lub nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Praktyka pokazuje, że najwięcej trudności dla rozwodzących się małżonków powoduje przede wszystkim przygotowanie umowy o podział majątku wspólnego. To właśnie dlatego niezbędna jest pomoc adwokata, który zajmuje się również reprezentacją klienta w postępowaniu sądowym.

Iwo Klisz: podział majątku także nie należy do najprostszych zadań

Adwokat Iwo Klisz zwraca uwagę również na sprawy spadkowe. Choć w ustawie z dnia 18 maja 1964 roku Kodeks cywilny jest opisane dziedziczenie ustawowe, tzn. sposób przejmowania majątku przez małżonka oraz zstępnych i wstępnych spadkobiercy, to przy większej liczbie spadkobierców sytuacja staje się zazwyczaj znacznie bardziej skomplikowana.

Inną z sytuacji, w której pomoc prawnika w uzyskaniu należnego spadku będzie niezbędna, stanowi pominięcie – podczas spisywania testamentu –  osób najbliższych przez spadkodawcę. Czy (i w jakim zakresie) tym ostatnim przysługuje wówczas zachowek? Czy spadkobiercy przysługuje prawo do roszczenia o wypłatę należnego zachowku i nie zostało ono przedawnione?

Wiele cennych informacji w tym zakresie można znaleźć między innymi na blogu https://zachowek.biz.pl/.

/ artykuł zewnętrzny