Sajo Systems przechodzi na wsparcie Rimini Street dla swojego oprogramowania SAP S/4HANA, zapewniając sobie możliwość rozwijania innowacji IT

Partnerstwo pozwoli koreańskiej spółce z branży IT i logistyki na ewolucję swoich technologii informatycznych zgodnie z planem biznesowym, co przyczyni się do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Sajo Systems, oddział koreańskiej Grupy Sajo, nawiązał współpracę z Rimini Street w zakresie zapewnienia nagradzanego wsparcia i usług konserwacji oprogramowania na wyższym poziomie dla swojego systemu SAP S/4 HANA. Dzięki współpracy z Rimini Street, spółka Sajo Systems będzie mogła ponownie skierować swoich pracowników IT i inwestycje na tworzenie rewolucyjnych projektów i inicjatyw cyfrowych, co zapewni jej niezbędne narzędzia do realizowania innowacji biznesowych.

Nagradzane wsparcie, które pomaga klientom obrać optymalną ścieżkę rozwoju

Sajo Systems jest jednostką stowarzyszoną Sajo Group, dużej koreańskiej spółki z branży rybołówstwa, zajmującą się obsługą IT, logistyki i aktywów. Sajo Systems wykorzystuje własny spersonalizowany system SAP do obsługi dystrybucji i logistyki grupy, przy dodatkowym udziale szeregu zintegrowanych z nim innych rozwiązań biznesowych. Wyrażając potrzebę poprawy jakości otrzymywanych usług wsparcia przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, spółka postanowiła poszukać rozwiązań i w toku kompleksowej analizy wybrała Rimini Street do zoptymalizowania swojej działalności IT w zakresie SAP oraz dalszej ewolucji i innowacji w obrębie istniejącego systemu.

„Rimini Street zapewnia spersonalizowane usługi wsparcia w oparciu o staranną analizę obecnego środowiska biznesowego i wymagań Sajo Systems, w tym potrzeby obniżenia kosztów z powodu przedłużającego się kryzysu COVID-19 i problemów obsługowych związanych z dotychczasowymi dostawcami” – powiedział Kim Sang-beom, dyrektor Działu Informacji Sajo Systems.

Sajo Systems spodziewa się szybszego rozwiązywania swoich zgłoszeń obsługowych dzięki nagradzanemu wsparciu Rimini Street i jej grupie nadzwyczajnych i sprawdzonych inżynierów, którzy osiągają średni wskaźnik satysfakcji klienta na poziomie 4,9 na 5,0.

W miarę, jak Rimini Street rozszerza swoją globalną ofertę usług na drodze ku osiągnięciu 1 mld USD rocznych przychodów do 2026 r., spółka pozwala takim klientom, jak Sajo Systems wstąpić na optymalną ścieżkę rozwoju, pomagając w optymalizacji, ewolucji i przekształcaniu ich środowiska technologicznego i systemów na potrzeby budowy i realizacji przyszłej działalności.

„Cieszę się, że Sajo Systems wykorzystuje Rimini Street jako swojego partnera w zakresie wsparcia planu rozwoju IT opartego na biznesie i wzmocnienia kluczowych motorów przyszłej konkurencyjności cyfrowej – powiedział Hyungwook Kevin Kim, wiceprezes grupy i dyrektor regionalny w Korei, Rimini Street. – Rimini Street pozwala takim spółkom, jak Sajo Systems i tysiącom innych z całego świata na przekierowanie swoich specjalistów, zasobów i innowacji w kierunku inicjatyw transformacji cyfrowej poprzez optymalizowanie, rozwijanie i przekształcanie systemów, które wpływają na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i rozwój.

Źródło: Rimini Street, Inc.