Relokacja maszyn przemysłowych. Charakterystyka procesu

Zakłady produkcyjne to w większości przypadków duże podmioty pracujące w sposób nieprzerwany, które mają wiele swoich oddziałów. Często zdarza się, że jeden z oddziałów potrzebuje maszyny bądź całej linii technologicznej, która znajduje się w innym oddziale firmy. W tym właśnie przypadku wykonuje się relokację sprzętu. Jej koszt jest dużo niższy, niż zakup nowej maszyny, dlatego tak wiele firm korzysta z tej usługi.

Czym jest proces relokacji maszyn i na czym polega?

Relokacja polega na przenoszeniu maszyn pomiędzy oddziałami danej firmy i nie tylko. Jest to trudne i dość skomplikowane przedsięwzięcie wymagające dużej wiedzy, doświadczenia, organizacji oraz dokładnego zaplanowania wszystkich etapów. Kompleksowa relokacja maszyn i linii przemysłowych polega na przeprowadzeniu demontażu maszyn, ich załadunku, transportu maszyn z punktu A do punktu B, rozładunku oraz wykonaniu montażu i instalacji w nowym miejscu.

Jak zauważa ekspert z firmy INTER-TECH, która oferuje profesjonalne rozwiązania z zakresu modernizacji oraz relokacji maszyn: relokacja może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny. W przypadku relokacji wewnętrznej przemieszczanie maszyn ma miejsce w obrębie danego zakładu. Jeśli natomiast relokacja ma charakter zewnętrzny, wówczas maszyny lub sprzęt transportowane są na znacznie dalsze odległości, np. do innego oddziału lub filii.

Jakie są etapy relokacji maszyn?

Profesjonalna i kompleksowa relokacja maszyn przemysłowych to proces wymagający i wieloetapowy, na który składa się najczęściej:

  • demontaż maszyny – obejmuje rozłożenie maszyny na podzespoły i zabezpieczenie ich na czas transportu. Przy demontażu ważne jest sporządzenie drobiazgowej dokumentacji, w której opisywany jest każdy element urządzenia, który na czas transportu należy odłączyć od maszyny,
  • załadunek – dobrze zorganizowany, zaplanowany i zabezpieczony załadunek umożliwia bezpieczny transport podczas relokacji maszyny. Załadunek wykonuje się przy użyciu naczep, suwnic mobilnych, dźwigów samojezdnych, wózków widłowych i rolek transportowych,
  • transport – polega na załadowaniu, przewiezieniu i wyładowaniu maszyny w miejscu przeznaczenia. Zazwyczaj odbywa się on możliwie najkrótszą trasą,
  • rozładunek – stanowi końcowe ogniwo procesu relokacji. Na tym etapie następuje rozładowanie maszyny przy pomocy specjalistycznego sprzętu,
  • montaż – odbywa się według ściśle określonych kryteriów. Etap ten wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania.