Poplar Co. Ltd. przechodzi na obsługę SAP BusinessObjects i oprogramowania SAP Sybase IQ Database oferowane przez Rimini Street

Japońska sieć niewielkich sklepów z podstawowymi artykułami zwiększa wskaźnik zwrotu z inwestycji w obecne wersje systemu SAP, a także planuje wykorzystać oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów wsparcia i utrzymania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, największy dostawca wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił, że Poplar Co. Ltd., krajowa sieć sklepów spożywczych z siedzibą w Hiroszimie, w Japonii, zdecydowała się na korzystanie z usług wsparcia Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP BusinessObjects i Sybase IQ Database. Spółka jest w trakcie realizacji nowej inicjatywy mającej na celu restrukturyzację działalności, która przyczyni się do utrzymania ciągłości biznesowej w związku z zakłóceniami spowodowanymi pandemią, obniżenia kosztów i rozwoju nowych ścieżek handlu, co pomoże jej prosperować na niezwykle konkurencyjnym rynku niewielkich sklepów spożywczych. Decydując się na przejście na obsługę Rimini Street, firma Poplar dysponuje obecnie wsparciem bieżących wersji przez minimum 15 lat od momentu przejścia na obsługę Rimini Street i może unikać niepotrzebnych aktualizacji, wykonywanych wyłącznie po to, aby zachować pełny zakres wsparcia. Spółka ma zamiar wykorzystać nowo uwolnione zasoby informatyczne – czas, pieniądze oraz personel – do przeprowadzenia cyfryzacji i udoskonalenia analityki mającej na celu zwiększenie produktywności biznesowej i przychodów.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Tutaj można zobaczyć pełną informację: https://www.businesswire.com/news/home/20210223005107/en/

Wydłużenie okresu eksploatacji i zwrotu z inwestycji istniejącego oprogramowania, aby pomóc w finansowaniu inicjatyw biznesowych

Poplar Co., Ltd. zarządza sklepami ogólnospożywczymi w ponad 450 lokalizacjach w regionach Chugoku i North Kyushu w Japonii, sprzedając paczkowaną żywność, napoje, czasopisma i artykuły pierwszej potrzeby. Firma wdrożyła SAP Sybase IQ i BusinessObjects w 2013 roku, aby zarządzać analizą punktów sprzedaży dla każdej sieci sklepów, mierzyć przychody przypadające na produkt i pomagać w rozwoju produktów poprzez śledzenie danych dotyczących sprzedaży w przeszłości. W celu bieżącego informowania interesariuszy spółka wykorzystuje swoje oprogramowanie SAP do generowania ok. 500 raportów dziennie. Zaawansowane oprogramowanie SAP, które zostało w znacznym stopniu dostosowane do potrzeb firmy, spełnia jej potrzeby biznesowe, jednak w ramach obsługi SAP konieczne były aktualizacje i poprawki, aby nadal otrzymywać pełne wsparcie i pomoc techniczną. W rezultacie, w następstwie stwierdzenia wysokich kosztów takich działań, jakie ponosiła firma w związku z SAP, przy jednoczesnym niskim poziomie jakości wsparcia, Poplar Co. zaczęła szukać alternatywnych rozwiązań. Spółka nie chciała również kontynuować ścieżki aktualizacji dostawcy.

„Dzięki Rimini Street możemy zmaksymalizować wartość i wskaźnik zwrotu z inwestycji naszego obecnego systemu oprogramowania SAP oraz uzyskać znacznie większe wsparcie niż to, które otrzymaliśmy od poprzedniego dostawcy” – powiedział Ayumu Yamaoka, wiceprezes działu IT w firmie Poplar Co. Ltd. „Planujemy wykorzystać nasze nowo uwolnione zasoby IT, aby przyspieszyć cyfryzację papierowych raportów, dzięki czemu nasi kierownicy jednostek biznesowych będą mieli łatwiejszy dostęp do analiz i spostrzeżeń na temat wydajności sklepów”.

Kompleksowe i natychmiastowe wsparcie

Poplar Co., podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, ma do swojej dyspozycji konsultanta technicznego, wspieranego przez zespół ekspertów funkcjonalnych i technicznych, którzy dysponują średnio ponad 15-letnim doświadczeniem w systemie oprogramowania klienta. Wszyscy klienci korzystają również z najkorzystniejszej w branży umowy o poziomie świadczonych usług, przewidującej 10-minutowy czas reakcji w przypadku krytycznych zdarzeń o priorytecie 1 oraz 15-minutowy czas reakcji w przypadku poważnych zdarzeń o priorytecie 2.

„Ze względu na to, że w naszym dziale IT mamy niewielu pracowników, którzy pracują nad różnymi projektami, obsługa ze strony Rimini Street jest dla nas niezmiernie istotna. Nasze oprogramowanie SAP jest wykorzystywane w kluczowych funkcjach biznesowych, takich jak raportowanie finansowe i zarządzanie zapasami – jakiekolwiek problemy lub awarie spowodowałyby wstrzymanie działalności” – kontynuuje Yamaoka.

„Sklepiki ogólnospożywcze w Japonii nadal się rozwijają, pomimo upadku domów towarowych i powolnego wzrostu supermarketów. Dzięki wsparciu Rimini Street Support, Poplar może zmniejszyć koszty obsługi oprogramowania i odciążyć swój wewnętrzny personel IT, który będzie mógł skupić się na inicjatywach biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną w niezwykle wymagającym sektorze sklepów ogólnospożywczych”, mówi Yorio Wakisaka, regionalny dyrektor generalny, Rimini Street Japonia. „Obecnie Rimini Street zapewnia wsparcie 250 organizacjom działającym w Japonii, pomagając zmaksymalizować wartość i żywotność ich obecnych systemów oprogramowania dla przedsiębiorstw – ostatecznie umożliwiając tym podmiotom wykorzystanie nowo wygospodarowanych funduszy i zasobów IT zaoszczędzonych na przejściu na nowe technologie, które napędzają wzrost”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 3700 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz powiązane skutki ekonomiczne, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210223005107/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire

ITNEWS - NOWE TECHNOLOGIE
wróć na stronę główną