Ofiary kradzieży tożsamości zmagają się z problemami natury psychicznej i fizycznej

Ofiary kradzieży tożsamości mogą doświadczać wielu reakcji emocjonalnych. Jak wynika z raportu organizacji ITRC (Identify Theft Reource Center) skala tego zjawiska z roku na rok się nasila, a osoby poszkodowane przez cyberoszustów muszą zmagać się z bezsennością, stresem czy bólami głowy.

Identify Theft Resource Center to amerykańska organizacja non-profit, która zapewnia bezpłatną pomoc i edukację ofiarom przestępstw związanych z tożsamością. Instytucja prowadzi też badania wśród osób, które zgłaszają się do niej ze swoimi problemami. Niemal 90 proc. uczestników ostatniego sondażu przeprowadzonego przez ITRC zgłasza cierpienia emocjonalne na wielu poziomach. Najczęściej pojawiającym się problemem jest uczucie zmartwienia lub niepokoju (80 proc.), a w dalszej kolejności poczucie naruszenia bezpieczeństwa (74 proc.), złość (72 proc,) oraz depresja (49 proc.).

Najnowsza analiza rzuca również światło na fizyczne straty ofiar kradzieży tożsamości. Co ciekawe, aż 68 proc. respondentów zgłosiło problemy fizyczne. W tej grupie 92 proc, uskarża się na problemy ze snem, inne niedomagania to stres (88 proc.), bóle głowy (42 proc.), zmiany nawyków żywieniowych i picia (36 proc.), nawroty niezdrowych lub uzależniających zachowań (16 proc).

Wprawdzie badanie było przeprowadzone wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale z naszych obserwacji, w tym rozmów z klientami, wynika, iż Polacy, którzy padli ofiarą przestępstw internetowych mają bardzo podobne odczucia. Utrata środków finansowych, która jest bardzo często następstwem kradzieży tożsamości, to tylko połowa nieszczęścia. Oczywiście można tego uniknąć jeśli postępujemy zgodnie z zasadami cyberhigieny. Warto też stosować narzędzia do ochrony tożsamości, które monitorują i wykrywają podejrzane aktywności na wszystkich kontach użytkownika – tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender.

Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, iż dwie trzecie ofiar twierdzi, że zmiany w ich zdrowiu psychicznym i fizycznym nie miały negatywnego wpływu na szkołę, pracę czy życie rodzinne. Niemniej badanie ITRC ujawniło, iż w skali roku nastąpił 8 proc. wzrost konsumentów zgłaszających skutki emocjonalne i fizyczne, będące następstwami przestępstw tożsamościowych.