Modułowe centra danych – skalowalne i efektywne rozwiązania gotowe na wyzwania jutra.

Dynamiczny rozwój branży IT w ostatnich latach sprawia, że wiele silnie ugruntowanych przekonań i standardów niemal z dnia na dzień stało się przestarzałych lub nieadekwatnych do bieżącej sytuacji. Jednym z nich jest przekonanie, że odpowiednią efektywność i bezpieczeństwo centrum danych można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy stworzy się taką infrastrukturę zgodnie z zasadą optymalnego dostosowania do aktualnych potrzeb firmy. W niezwykle dynamicznie zmieniających się współczesnych realiach tego rodzaju podejście okazuje się błędne i – przede wszystkim – nieopłacalne.

Nowoczesna infrastruktura IT – jaka powinna być?

W tradycyjnym podejściu niemal całkowicie pomijano np. to, że infrastruktura IT może wymagać rozbudowy bądź optymalizacji w przyszłości albo fakt, że stworzenie obiektu data center o parametrach przekraczających aktualne potrzeby firmy przekłada się na podwyższone koszty eksploatacji. W kontekście wspomnianych powyżej faktów ewidentne jest, dlaczego pojawiła się koncepcja centrów danych opartych na rozwiązaniach modułowych: są one nie tylko tańsze w budowie, ale również łatwe w rozbudowie, tanie w eksploatacji oraz skalowalne do niemal dowolnego poziomu. To właśnie z tych względów nowoczesne infrastruktury IT są oparte praktycznie wyłącznie na rozwiązaniach modułowych.

Zastosowanie modułowych centrów danych

Niezależnie od tego, czy priorytetem jest stworzenie centrum danych od podstaw, jego rozbudowa czy modernizacja do bieżących standardów, centrum danych oparte na rozwiązaniach modułowych pozwala na znacznie większą elastyczność w zakresie możliwości instalacji. Rozwiązania Rittal, dzięki oddzieleniu modułów od powłoki fizycznej i zdefiniowanym punktom połączenia z infrastrukturą IT, mogą być w łatwy sposób integrowane zarówno z nowymi, jak też już istniejącymi pomieszczeniami przy zachowaniu separacji strefy ciepłej i zimnej. Przekłada się to na większą efektywność energetyczną takiego centrum danych.

Dodatkowo modułowe rozwiązania Rittal można bez problemu montować w atestowanych pomieszczeniach bezpieczeństwa, a jeśli zachodzi taka konieczność, mogą także być wykorzystywane jako samodzielne, kontenerowe centra danych umiejscowione na zewnątrz budynków. Modułowe centra danych są także idealnym rozwiązaniem w przypadku tworzenia infrastruktur IT wykorzystywanych do przetwarzania brzegowego (z ang. edge computing).

Modułowe centrum danych – zalety

Modułowe rozwiązania Rittal mogą być instalowane na różne sposoby, zależnie od potrzeb organizacji, w której są wdrażane. Główną korzyścią z zastosowania modułowego centrum danych Rittal jest możliwość błyskawicznej rozbudowy lub rekonfiguracji w przypadku, gdy wymagania bądź potrzeby inwestora ulegną zmianie. Do pozostałych zalet należą:

  • krótki czas projektowania i uruchomienia modułowego centrum danych,
  • dokładna kalkulacja opłacalności inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem,
  • znacznie mniejsze koszty w porównaniu do tradycyjnych obiektów data center,
  • prostota i szybkość serwisowania,
  • bardzo wysoka efektywność energetyczna (PUE, z ang. Power Usage Effectiveness).

Bezpieczne, wydajne i skalowalne modułowe rozwiązania Rittal

Centrum danych oparte o modularne rozwiązania Rittal to rozwiązanie, które oferuje pełną funkcjonalność, możliwość łatwego, bardzo szybkiego rozbudowania o kolejne moduły i komponenty. Zapewnia także najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz samej infrastruktury IT. Modułowa struktura pozwala dowolnie dobierać komponenty i konfigurować centrum danych, a dzięki temu, że każdy moduł jest kompletną, samodzielną jednostką funkcjonalną z jasno zdefiniowanymi punktami doprowadzenia prądu, monitoringu oraz zimna, można je w łatwy sposób zintegrować z używaną na miejscu infrastrukturą zasilającą.

Więcej informacji na temat modularnych centrów danych można znaleźć na stronie internetowej Rittal pod adresem https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/modulowe-centra-danych/