Międzynarodowi eksperci i praktycy wspólnie pracują nad poprawą kondycji oceanów, stawiając czoła systemowym wyzwaniom w gospodarce morskiej

Światowi eksperci reprezentujący Program Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych, The Nature Conservancy, rządy, agencje badawcze i sektor prywatny zebrali się, aby podzielić się najlepszymi praktykami w zakresie poprawy gospodarki morskiej na podstawie doświadczeń zdobytych na całym świecie.

Morskie obszary chronione (MPA) są kluczowymi narzędziami do zmniejszania zagrożeń bioróżnorodności, ochrony siedlisk morskich i przybrzeżnych, tworzenia rozwiązań klimatycznych i wspierania ludzkich potrzeb poprzez zrównoważone użytkowanie. Światowe ramy różnorodności biologicznej konwencji o różnorodności biologicznej mogą uwzględniać ambitny cel zwiększenia zasięgu MPA do 30% do roku 2030. Tymczasem niespełna 3% morskich obszarów chronionych spełnia swoje cele w obliczu narastających lokalnych i globalnych zagrożeń.

Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół ekspertów zbiera się na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Oceanów w czerwcu 2022 r. w Lizbonie w Portugalii w ramach wydarzenia towarzyszącego zatytułowanego: „Jakość ma znaczenie: Wzmocnienie zarządzania, efektywnego gospodarowania i odporności morskich obszarów chronionych w celu uzyskania wielorakich wspólnych korzyści”. W wydarzeniu wezmą udział prelegenci z sektora prywatnego, lokalnych agencji nauki o morzu, przedstawiciele organizacji non-profit, rządów i organizacji międzyrządowych. Mówcy podzielą się doświadczeniami, w jaki sposób wprowadzają innowacje technologiczne i najlepsze praktyki w zarządzaniu gospodarką morską, a także zwrócą uwagę na wartościowe narzędzia, zwiększą współpracę, wymianę wiedzy i wykorzystanie zdobytych doświadczeń.

Dr Lizzie McLeod, szefowa działu Global Reefs w The Nature Conservancy zauważa: „Ścisłe partnerstwo obejmujące sektor prywatny, administrację rządową, organizacje pozarządowe, naukowców i społeczności lokalne jest niezbędne do poprawy zdrowia oceanów. Wykorzystanie zdobytych doświadczeń i najlepszych praktyk na całym świecie w celu poprawy zarządzania oceanami jest priorytetem ochrony przyrody, w tym współtworzenia rozwiązań z kluczowymi partnerami”.

W oparciu o to wydarzenie Program Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych, The Nature Conservancy oraz inni partnerzy zajmujący się ochroną przyrody przy wsparciu Mary Kay Inc. opracowują zestaw narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji dla zarządców obszarów morskich, które poprawią zarządzanie tymi zasobami, wesprą zrównoważone finansowanie morskich obszarów chronionych i pokierują odbudową siedlisk morskich w oparciu o najlepsze praktyki z całego świata. Dzięki wykorzystaniu innowacji naukowych i nowych technologii oraz najlepszych światowych praktyk zarządzający obszarami morskimi są w stanie lepiej radzić sobie z głównymi zagrożeniami, przed którymi stoją ekosystemy morskie na całym świecie.

„MPA są kluczowe dla zdrowia oceanów i zrównoważonego rozwoju. Jednak bez odpowiedniego wsparcia nie zawsze są one skuteczne. Niezbędne są narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji, które umożliwiają lepsze projektowanie MPA i zarządzanie nimi, dzielenie się wiedzą i współpracę, co zapewni zainteresowanym podmiotom morskim wsparcie, jakiego potrzebują, aby jeszcze efektywniej chronić oceany” – powiedział Ole Vestergard, dyrektor programowy Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych.

„Firma Mary Kay jest zaszczycona, że może wspierać TNC we współpracy z UNEP i pozostałymi ekspertami z całego świata, w wysiłkach na rzecz ochrony najcenniejszych zasobów naszego świata – oceanów – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay. – Organizacje te działają na pierwszej linii frontu walki o ochronę naszych dróg wodnych i mamy nadzieję, że dzięki wsparciu Mary Kay będą dysponowały narzędziami i zasobami potrzebnymi do zachowania czystości naszych oceanów dla przyszłych pokoleń”.

W czasie, gdy rządy doprecyzowują swoje cele w zakresie ochrony przyrody, warto zwrócić uwagę na pojawiające się innowacje i technologie, które przyczyniają się do realizacji międzynarodowych celów w zakresie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Nowe narzędzia decyzyjne i fundamentalne założenia naukowe są potrzebne, aby zwiększyć możliwości planistów i zarządców morskich w zakresie skuteczniejszego zarządzania siedliskami morskimi w obliczu zmian klimatycznych i innych zagrożeń.

Źródło: Business Wire