Inteligentne rozwiązania dla lepszego życia w mieście. Koncepcja Smart City

Koncepcja Smart City zakłada rozważny dobór technologii w infrastrukturze miejskiej, w taki sposób, aby inteligentne rozwiązania mogły wspierać realizację głównych celów miasta: poprawiać jakość i dostęp do usług, obniżać koszty utrzymania miasta, jak również podnosić jakość życia jego mieszkańców. W przypadku miast i miasteczek, zapewnienie efektywnej i łatwo dostępnej infrastruktury do płatności elektronicznych jest podstawą na drodze ku innowacyjności. Takich rozwiązań oczekują również mieszkańcy – pokazują badania Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W dobie rosnących cen i napływu ludności do miast, przed ich włodarzami pojawia się jeszcze więcej wyzwań związanych z efektywnym zarządzaniem miejskim budżetem, poszukiwaniem oszczędności i sposobu na zrównoważony rozwój. Rozwiązaniem, po które coraz częściej sięgają samorządy są nowe technologie. W ciągu kilku lat kwota wydatkowana na innowacje z zakresu Smart City ma się niemal podwoić. W 2026 roku wyniesie 874 mld dolarów – prognozują eksperci z M&M. Z raportu “Innowacyjne miasta – życie, praca i mieszkanie jutra” wynika, że 58% badanych wierzy, że dzięki technologii miasta i budynki stają się bardziej zrównoważone, a 57% uważa, że poprawią jakość usług publicznych.

– Doświadczenia związane z pandemią pokazały, jak dużym sprzymierzeńcem człowieka może być technologia i jak wiele problemów w miastach może rozwiązać. Dostęp do pracy i nauki zdalnej wielu osobom zapewnił możliwość zarobkowania i kontynuowania edukacji. Wprowadzenie e-urzędów czy telemedycyny znacznie odciążyło systemy miejskie, a tym samym ułatwiły dostęp i podwyższyły jakość oferowanych usług. Nowe elastyczne systemy pracy poprawiły też płynność ruchu w miastach w godzinach szczytu. Wsparciem dla implementacji inteligentnych rozwiązań jest rozwój infrastruktury płatniczej, która będzie w stanie obsłużyć więcej transakcji, a tym samym pozwoli mieszkańcom swobodnie korzystać z usług miejskich – tłumaczy Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Mieszkańcy oczekują smart rozwiązań

Płatności elektroniczne to funkcjonalność, której oczekują mieszkańcy chociażby w urzędach i transporcie czy na miejskich parkingach. Z badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa, pod kierownictwem dr hab. Michała Polasika wynika, że już przeszło 58% opłat w transporcie miejskim realizowana jest bezgotówkowo. Za pomocą kart płatniczych lub płatności elektronicznych i mobilnych za parking płaci 43% respondentów. Zgodnie ze wskazaniami ankietowanych, w administracji odsetek płatności bezgotówkowych sięga prawie 70%. To oznacza, że rozwój infrastruktury płatniczej to odpowiedź na podstawowe oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Nadal na bezgotówkowej mapie Polski widnieją jednak „białe plamy”, czyli miejsca gdzie poziom dostępu do infrastruktury płatniczej jest jeszcze stosunkowo niski.– Koncepcja Smart City zakłada, że tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych i innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. W rozwoju inteligentnych miast, podobnie jak w przypadku usług finansowych, kluczowe znaczenie ma człowiek i to jemu ma służyć technologia. Priorytetem jest oferowanie wyboru, rozszerzanie wachlarza korzyści i możliwości, po to, aby poprawić jakość życia i usprawnić lub zautomatyzować załatwianie codziennych spraw. Istotnym aspektem jest również edukacja cyfrowa i finansowa, która pozwoli konsumentom świadomie korzystać z oferowanych rozwiązań. Dlatego jednym z kluczowych elementów działalności Fundacji jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród konsumentów niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania – podsumowuje Joanna Erdman.