Czy warto współpracować z firmą, która jest w czasie postępowania restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja firmy dłużnika jest procesem, który ma uchronić przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Ma zapewnić przedsiębiorcom ciągłość wprowadzeniu firmy, a jednocześnie stopniowo obniżać wysokość zadłużenia. Czy firmy powinny podejmować współpracę z firmą, która jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Czy istnieją powody do obaw? Sprawdzamy poniżej.

Którzy dłużnicy korzystają z restrukturyzacji zobowiązań?

O tym czy dłużnicy mogą skorzystać z tego rozwiązania, decyduje zdolność restrukturyzacyjna, którą określają przesłanki. Zgodnie z nimi przedsiębiorca musi prowadzić zarejestrowaną działalność w formie jednoosobowej firmy lub spółki np. handlowej. Dłużnik musi być niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Niewypłacalność występuje u dłużnika, który nie uregulował swoich zobowiązań pieniężnych powyżej trzech miesięcy.

Za niewypłacalnego dłużnika uważa się także przedsiębiorcę, który nie posiada osobowości prawnej, a wysokość jego zobowiązania przekracza wartość jego majątku.

Czym skutkuje otworzenie procesu restrukturyzacyjnego przez dłużnika?

Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji powoduje u dłużnika obowiązek regulowania zobowiązań po rozpoczęciu restrukturyzacji. Oznacza to, że wszystkie nowe zobowiązania, które zaciągnie dłużnik musi regulować w określonym terminie. Rozpoczęcie restrukturyzacji zmienia sytuację prawną dłużnika:

  • Wierzyciele mogą uzgodnić nowe, korzystniejsze warunki handlowe dla dłużnika
  • Dłużnik
  • podlega zwiększonej kontroli zarządcy lub nadzorcy sądowego

Jakie są sposoby prowadzenia restrukturyzacji zobowiązań dłużnika?

Zgodnie z Prawem Restrukturyzacyjnym nie ma jednego sposobu na przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Do sposobów, z których może korzystać dłużnik należą:

  • odroczenie terminu płatności
  • rozłożenie spłaty na raty
  • zmniejszenie wysokości zobowiązania do spłacenia (mechanizm jest podobny do umorzenia)
  • konwersja wierzytelności na udziały lub akcje

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Restrukturyzacja zobowiązań jest przeprowadzana w postępowaniu o zatwierdzenie układu, w przyśpieszonym postępowaniu układowym, w postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym. Dodatkowo w okresie trwania pandemii, ustawodawca wprowadził uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w ramach Tarczy 4.0. Jego celem jest przyśpieszenie przeprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i ułatwienie przedsiębiorcom procesu. Według obowiązującego prawa postępowanie restrukturyzacyjne musi zamknąć się w maksymalnie czterech miesiącach. Przedsiębiorcy korzystający z niego, mają dodatkowe korzyści. Zyskują ochronę przed egzekucją i wypowiedzeniem najważniejszych umów: w tym najmu i leasingu.

Jakie wierzytelności obejmuje układ z wierzycielami w czasie postępowania restrukturyzacyjnego?

Układem objęte są wszystkie wierzytelności, nawet jeśli nie są umieszczone w spisie. Układ obejmuje wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Natomiast nie obejmuje wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i, którzy nie są uczestnikami postępowania.

Nie wiesz czy podjąć współpracę z dłużnikiem, który jest w trakcie procesu restrukturyzacji? Skorzystaj z Vindicat.pl

Vindicat.pl jest systemem do monitoringu należności i windykacji wierzytelności. Korzystając z aplikacji Vindicat.pl, dowiesz się, jakie kroki musisz podjąć, jeśli dłużnik nie będzie chciał regulować zaległości. Jeśli zarejestrujesz się w systemie, otrzymasz dostęp do bazy dokumentów. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące tego, czy warto podjąć współpracę z dłużnikiem, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, skorzystaj z pomocy Kancelarii Vindicat. Możliwości odzyskania pieniędzy jest wiele i przy chęci współpracy, obydwie strony mogą wypracować kompromis.