Cyberataki na samorządy

Jak informuje portal Bleeping Computer, Antwerpia pracuje nad przywróceniem usług cyfrowych, które zostały zakłócone przez cyberatak na miejskiego dostawcę usług cyfrowych.

Atak w Belgii (poinformowano o nim 6 grudnia) wpłynął na zakłócenie usług wykorzystywanych przez obywateli, szkoły, przedszkola i policję, które pracują z przerwami. Dostępne informacje wskazują na atak ransomware, którego wektorem było włamanie do serwerów Digipolis, cyfrowego partnera samorządu, który dostarcza oprogramowanie wykorzystywane przez lokalną administrację. Wykorzystywanie przez atakujących łańcucha dostaw, a zwłaszcza dostawców usług IT i najczęściej używanego oprogramowania, to jeden z dominujących obecnie trendów.

Jak zwraca uwagę ekspert Stormshield, europejskiego wytwórcy rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT, kluczowymi aspektami zachęcającym przestępców do podejmowania działań wymierzonych w jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest kompilacja czynników, takich jak konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług publicznych, w połączeniu z dysponowaniem zasobami wrażliwych i cennych danych.

Wobec faktu, że cyberatak związany jest niemal zawsze z groźbą wycieku danych, poza skutkiem w postaci zakłócenia ciągłości usług, należy wziąć pod uwagę ryzyko prawne. W przypadku udowodnienia winy w zakresie ochrony danych osobowych, organ samorządu terytorialnego narażony jest na sankcje ze strony organów państwowych, a także na postępowanie sądowe podejmowane przez samych obywateli – zwraca uwagę Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield. – W tej sytuacji kluczowe z perspektywy JST są odpowiednie rozwiązania techniczne, np. firewalle oraz nieustanne podnoszenie kompetencji pracowników, co oczywiście wiąże się z kosztami. Niestety w polskich gminach poziom wydatków najczęściej kształtowany jest doraźnie. W budżetach uwzględniane są koszty aktualizacji użytkowanych na bieżąco systemów antywirusowych oraz audytu, który
w ostatnim czasie jest rekomendowany jako obowiązkowy. Nierzadko jednak samorządowcy szukają oszczędności poprzez zaniechanie wydatków w nowe rozwiązania podnoszące zabezpieczenia sieci i systemów czy zewnętrzne konsultacje z ekspertami. Wobec rosnącego zagrożenia nie jest to z pewnością optymalna taktyka
– dodaje Aleksander Kostuch.

Źródła:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/antwerps-city-services-down-after-hackers-attack-digital-partner

Według badania z 2020 roku, 44 proc. ataków ransomware było wymierzonych w samorząd terytorialny za: https://www.prawo.pl/samorzad/ataki-hakerskie-na-serwery-gmin-i-miast,513134.html