Co to jest i do czego służy system erp?

Komputerowe wspomaganie procesów biznesowych realizowanych w firmie to dzisiaj jedna z najważniejszych inwestycji, które ponoszą firmy w celu utrzymania swojej konkurencyjności w branży. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tej grupy narzędzi jest system klasy ERP.

Czym jest system ERP?

System klasy Enterprise Resource Planning to zaawansowane oprogramowanie, którego głównym celem jest wsparcie procesów decyzyjnych przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami – środkami pieniężnymi firmy, materiałami, towarami, a także zasobami ludzkimi. 

Z roku na rok generacja narzędzi klasy ERP zyskuje na funkcjonalnościach, dzięki czemu obecne produkty tego typu to kompleksowe rozwiązania, które obejmują między innymi moduły dedykowane działom produkcyjnym, finansowym, logistycznym, sprzedażowym, a także marketingowym. Jeden system dla wszystkich działów to gwarancja jednorodności przepływu informacji, znacznego usprawnienia wielu międzydziałowych procesów biznesowych i spora oszczędność zasobów, które wcześniej były konsumowane przez brak odpowiednich regulacji i procedur. 

Podstawowe cele wdrożenia systemu klasy ERP

System ERP to narzędzie tak wielowymiarowe, że ciężko wskazać jeden cel jego wdrożenia. W praktyce każda firma, decydując się na inwestycje w programy ERP, widzi inne cele i założenia takiego działania.

Z pewnością jednak ERP to system, który integruje ze sobą procesy wewnątrz firmowe, które dotychczas były dzielone przez różne działy, wykonujące swoje zadania na bazie innych, odrębnych programów. Takie rozproszenie architektury informatycznej firmy nie tylko pochłaniało dużo pieniędzy, ale było nieefektywne pod kątem przekazywania kolejnych elementów przepływu procesu do następnego działu. Z ERP wszystko wykonywane jest w jednym systemie, bazującym na jednej centralnej bazie danych. Dzięki temu komunikacja z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym w firmie zyskuje na efektywności, a możliwość dalszego rozbudowywania systemu pozwala na dalsze zwiększanie potencjału naszej firmy. 

System ERP pozwala także na zintegrowanie już istniejących w firmie narzędzi, co pozwala na szybszy przepływ danych i głębszą analizę każdego elementu działania przedsiębiorstwa.