Cisco Live: Nowe rozwiązania bezpieczeństwa sieci i pracy hybrydowej

Najważniejsze informacje:

  • Klienci otrzymują dostęp do nowych rozwiązań ochrony pracy hybrydowej i środowisk multi-cloud opartych na filozofii risk-based, czyli ciągłej i systematycznej analizie ryzyka.
  • Nowe narzędzia chmurowe w zakresie sieci, bezpieczeństwa i operacji IT zapewniają większą widoczność i kontrolę nad sieciami.
  • Wgląd w poziom emisji dwutlenku węgla w Webex pomaga organizacjom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.
  • Cisco planuje przeszkolić 10 milionów mieszkańców Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zakresie umiejętności cyfrowych i cyberbezpieczeństwa.

Cisco prezentuje nowości związane z bezpieczeństwem sieci, pracy zdalnej i środowisk multi-cloud. W Cisco Live bierze udział ponad dziewięć tysięcy uczestników na miejscu oraz kilkadziesiąt tysięcy zdalnie.

Na sesji plenarnej wystąpiła Wendy Mars, prezeska Cisco EMEA, w towarzystwie Liz Centoni, EVP i Chief Strategy Officer oraz Jonathana Davidsona, EVP i Dyrektora Generalnego Cisco Networking.

„Nasi klienci oczekują, abyśmy zapewniali im bezpieczną łączność z nieprzerwanym dostępem do aplikacji, których potrzebują do dynamicznego rozwoju” – powiedziała Wendy Mars, prezeska Cisco w regionie EMEA. „To zaufanie jest czymś, co wykuwaliśmy przez wiele lat, a ścisła współpraca między naszymi zespołami, klientami i partnerami napędza innowacje, które zaprezentujemy tutaj w Amsterdamie. Działając razem, mamy możliwość wykorzystania technologii do pokonywania największych wyzwań i budowania bezpiecznej, cyfrowo połączonej przyszłości, która jest zarówno zrównoważona, jak i dostatnia.”

Podczas wydarzenia Cisco zaprezentuje szereg innowacji technologicznych w obszarach bezpieczeństwa, sieci, chmury, IoT i pracy hybrydowej.

Wizja bezpiecznej chmury

Wyniki badania Cisco Cybersecurity Readiness Index pokazują, że choć technologia zabezpieczająca urządzenia jest powszechnie stosowana, potrzebny jest dalszy postęp w zakresie ochrony tożsamości, sieci i aplikacji.

Klienci Cisco mogą uzyskać dostęp do nowych funkcji zgodnych z zasadą podejścia opartego na ryzyku (ang. risk-based approach) w całym portfolio zabezpieczeń, aby lepiej chronić hybrydowe środowiska pracy z wieloma chmurami. Dzięki dostępności uwierzytelniania zgodnego z filozofią risk-based approach, użytkownicy mają dostęp, którego potrzebują, zabezpieczony sygnałami kontekstowymi w czasie rzeczywistym. Ponadto Cisco jako pierwsza firma w branży zaprezentuje Business Risk Observability – rozwiązanie stanowiące rozszerzenie Full-Stack Observability w zakresie bezpieczeństwa aplikacji realizowanego przez Cisco Secure Application. Postępy te świadczą o ciągłym dążeniu firmy do realizacji wizji Security Cloud, która będzie chronić integralność całego ekosystemu informatycznego organizacji.

Automatyzacja w chmurze dla przemysłowego IoT

Organizacje rozszerzają swoje sieci na kolejne sektory działalności. Muszą połączyć podstawowe operacje przedsiębiorstwa z przestrzeniami przemysłowymi, obejmującymi sieci energetyczne, zakłady produkcyjne i transport. Priorytetem również dla nich jest zrównoważony rozwój i odporność na awarie, co powoduje potrzebę zwiększonej widoczności w tych środowiskach. Rozproszony charakter sieci sprawia, że zarządzanie nimi jest skomplikowane, a wraz z digitalizacją zasobów w kolejnych firmach, coraz ważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie się przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu.

W trakcie Cisco Live, firma ogłasza nowości w zakresie sieci zarządzanych w chmurze, realizując obietnicę pomocy klientom w upraszczaniu operacji IT. Dzięki potężnym, nowym narzędziom dla przemysłowych aplikacji IoT, uproszczonym pulpitom nawigacyjnym do konwergencji operacji IT i OT oraz elastycznej i inteligentnej infrastrukturze sieciowej, można teraz zabezpieczyć wszystkie zasoby przemysłowe.

Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju w technologii

Cisco zaprezentuje też funkcję Carbon Emissions Insights w Webex Control Hub, która umożliwia organizacjom skuteczniejszą realizację celów zrównoważonego rozwoju. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie raportujące emisję energii oraz oferujące rekomendacje dotyczące optymalizacji jej zużycia.

Zaangażowanie Cisco w zrównoważony rozwój zostanie podkreślone w Amsterdamie w trakcie prezentacji następujących rozwiązań:

  • Programów Cisco Refresh i Cisco Green Pay;
  • Pulpitów nawigacyjnych umożliwiających oszczędzanie energii, skupiających się na widoczności i automatyzacji;
  • Interaktywnego symulatora zrównoważonego rozwoju – uczestnicy będą mogli zobaczyć wpływ każdego rozwiązania na modelową sieć.

10 milionów osób w regionie EMEA zdobędzie umiejętności w zakresie technologii cyfrowych i bezpieczeństwa cybernetycznego

Według Światowego Forum Ekonomicznego, do 2025 roku postęp technologiczny i automatyzacja wyeliminują 85 milionów miejsc pracy, tworząc jednocześnie 97 milionów nowych stanowisk na całym świecie. Umiejętności cyfrowe stają się niezbędne dla silnej gospodarki, aby społeczności mogły nadal wprowadzać innowacje, rozwijać się i konkurować w skali globalnej.

Podczas wydarzenia firma Cisco ogłosi ambitny cel przeszkolenia 10 milionów osób w regionie EMEA w zakresie umiejętności cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w ciągu najbliższych 10 lat, poprzez program Networking Academy. Jest to część 10-letniego planu firmy, który zakłada wyposażenie 25 milionów ludzi na całym świecie w umiejętności cyfrowe potrzebne do projektowania, zarządzania i zabezpieczania kluczowych systemów cyfrowych, na których opierają się nasze społeczeństwa.

Konferencja odbyła się 7/02/2023 w Amsterdamie.