Bezpieczeństwo mobilne na pierwszym miejscu: partnerstwo Check Point i Samsung

  • Dzięki temu nowemu partnerstwu Check Point Harmony Mobile stała się zintegrowana z platformą bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami Samsung Knox, zapobiegającą uruchamianiu czy instalowaniu złośliwych aplikacji.
  • Rozwiązanie wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji Harmony Mobile i analizę zachowania na urządzeniu, a także globalnie informacje o zagrożeniach pochodzące z ThreatCloud.
  • Zapobiega przemieszczaniu się zagrożeń i nowoczesnych ataków, takich jak phishing, złośliwe oprogramowanie mobilne (w tym ransomware) czy malware ukrywający się w załącznikach wiadomości e-mail.

Zmiana stylu pracy na zdalną zbiegła się z nagłym wzrostem ataków mobilnych. Dynamiczny wzrost znaczenia i wykorzystania urządzeń mobilnych do wymiany informacji spowodował, iż zaledwie w ciągu ostatnich dwóch lat 97% organizacji stanęło w obliczu zagrożeń mobilnych. Eksperci oceniają, że do 2024 r. liczba stałych, zdalnych pracowników wzrośnie do 60% sprawiając, że bezpieczeństwo mobilne staje się już dziś priorytetem dla organizacji. W odpowiedzi na to wyzwanie Check Point Software Technologies i Samsung Electronics nawiązały współpracę, aby zapewnić organizacjom solidną ochronę przed rosnącą falą ataków związanych z urządzeniami mobilnymi.

Zintegrowane rozwiązanie firm Samsung i Check Point to odpowiedź na rosnące zagrożenie ataków na urządzenia mobilne. Dzięki temu nowemu partnerstwu Check Point Harmony Mobile stała się zintegrowana z platformą bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami Samsung Knox, zapobiegającą uruchamianiu czy instalowaniu złośliwych aplikacji. Rozwiązanie wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji Harmony Mobile i analizę zachowania na urządzeniu, a także globalnie informacje o zagrożeniach pochodzące z Check Point ThreatCloud, tworząc zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.

Partnerstwo pozwala na integrację Samsung Knox Manage, będące częścią Samsung Knox Suite*, a Check Point Harmony Mobile , wiodące w branży rozwiązanie Mobile Threat Defense (MTD). Harmony Mobile aktualizuje Knox Manage o informacje, podawane w czasie rzeczywistym, na temat stanu bezpieczeństwa każdego urządzenia, umożliwiając Knox Manage bezpieczny dostęp do zasobów firmowych i aplikacji z urządzeń mobilnych pracowników. Zapobiega również przemieszczaniu się zagrożeń i nowoczesnych ataków, takich jak phishing, złośliwe oprogramowanie mobilne (w tym ransomware) czy malware ukrywający się w załącznikach wiadomości e-mail.

Check Point i Samsung ściśle współpracują, aby stworzyć holistyczne rozwiązanie zabezpieczające** przed najbardziej wyrafinowanymi atakami mobilnymi poprzez ścisłą integrację Check Point Harmony Mobile i Samsung Knox Manage.